Denne personvernerklæringen forteller om hvordan New Wave Norway AS samler inn og bruker personopplysninger på internshop.no

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på internshop.no er New Wave Norway AS ved administrerende direktør.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Med «behandlingsansvarlig» menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at personopplysningene behandles i samsvar med personopplysningslovens regler.

Med «behandling av personopplysninger» menes all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

Under finner du informasjon om følgende:

  1. Hva skjer med dine data når du kontakter oss?
  2. Hva slags informasjon lagrer vi når du bruker våre nettsider og hva er hensikten?
  3. Nyhetsbrev
  4. Betaling
  5. Distribusjon
  6. E-post og telefon
  7. Hvor lenge lagres opplysningene om deg?
  8. Hvem deler vi informasjonen med?
  9. Dine rettigheter
  10. Kontakt oss

 

1. Hva skjer med dine data når du kontakter oss?

Når du kontakter oss via skjema, e-post eller telefon, vil vi lagre din henvendelse inkludert kontaktinformasjon. Vi bruker denne informasjonen kun til å kontakte deg angående det du har oppgitt i henvendelsen.

 

2. Hva slags informasjon lagrer vi når du bruker våre nettsider og hva er hensikten?

New Wave Norway AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på internshop.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre nettstedet for å gi bedre og mer relevant informasjon. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du, som bruker, både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Du kan reservere deg mot målrettede Google Display Network annonser her: https://www.google.com/settings/ads

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser.

 

3. Nyhetsbrev

For at vi skal kunne sende nyhetsbrev må du selv oppgi e-postadressen din. E-postadressen lagres hos vår samarbeidspartner (for tiden Mailchimp) og deles ikke med andre. Adressen slettes når du sier opp abonnementet eller vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

 

4. Betaling

Vår samarbeidspartner på betaling er Klarna. Når du handler med Klarna på craftshop.no trenger de for eksempel å vite hvem du er og hvor du vil ha varene dine levert. Denne informasjonen bruker de ikke bare for å hjelpe deg med å fullføre kjøpet eller for å hjelpe oss med å håndtere din bestilling, men også for å forhindre svindel og oppfylle juridiske krav. Du kan lese mer om Klarnas personvern her: https://www.klarna.com/no/personvern/

 

5. Distribusjon

Vår samarbeidspartner på distribusjon av varer er for tiden Bring. De mottar informasjon som omfatter navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og utleveringstidspunkt for å kunne sende deg varene du har kjøpt. Bring er behandlingsansvarlig for slik informasjon. Du kan lese mer om deres personvern her: https://www.bring.no/privacy-policy

 

6. E-post og telefon

New Wave Norway AS sine medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Den enkelte er ansvarlig for å administrere meldinger som er lagret i den enkeltes innboks i henhold til bedriftens til enhver tid gjeldende IKT-retningslinjer. Ved fratreden håndteres e-postkontoene i henhold til de samme IKT-retningslinjer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vanlig e-post er ukryptert. Du bør derfor ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

 

7. Hvor lenge lagres opplysningene om deg?

Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt og alle plikter som følger av behandlingen er oppfylt, med mindre vi har andre legitime grunnlag for å beholde personopplysningene.
I tillegg vil vi slette opplysningene på oppfordring dersom du kontakter oss.

 

8. Hvem deler vi informasjonen med og hvordan kan de bruke den

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering.

New Wave Norway AS kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

 

9. Dine rettigheter

Som bruker/registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at New Wave Norway AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

10. Kontakt oss

Kontaktinformasjon:
internshop@newwave.no

 

Sist oppdatert: Mai 2022